top of page

 

 SLIKE SA TAKMIČENJA GRAND PRIX 2015.

 
 
GRAND PRIX NOVI SAD 2015.
 

From 02. 07. 2015. to 05. 07. 2015. there was a Grand Prix of  Novi Sad 2014, organized by Shooting Club Novi Sad 1790. The shooters competed from the air gun, pistol and rifle, men's and women's competition, and from small bore pistol at a distance of 25 meters, juniors and seniors and from rifle 50 meter three positions, men and women competition. After the  competition there was a big birthday party with cake and champagne on a occasion of 225 years of the club. Shooting Club Novi Sad in 1790 thanks to all the competitors who responded and participated, as well as all of those who have been prevented from coming to the Grand Prix Novi Sad in 2015, the medal winners, journalists and organizations that have helped to sustain this competition, and they are; City of Novi Sad - Directorate of Youth and Sport, Government of AP Vojvodina - Secretariat for Sports and Youth - Novi Sad, Ministry of Justice - Department for Execution of guilty. Sanctions - Novi Sad, Ministry of Interior of Republic of Serbia - Police Department Novi Sad, Novi Sad Fair Hotel Fair "Headmade" marketing agency - Novi Sad Faculty of Sport and Physical Education - Novi Sad Shooting Federation of Serbia At the Grand Prix participated 150 shooters from 9 countries; Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Mongolia, Hungary, Czech republic, Russia Slovenia and Serbia

 
GRAND PRIX NOVI SAD 2015.
 

Od 02. 07. 2015. do 05. 07. 2015. odražavao se Grand Prix Novi Sad 2015. tj. Velika nagrada Novog Sada u organizaciji Streljačke Družine Novi Sad 1790. Prvog dana gađalo se iz vazdušnog oružja, pištolj i puška, muška i ženska konkurencija, drugog dana se gađalo iz malokalibarske puške, trostav na daljinu od 50 metara., juniorke i seniorke, muška i ženska konkurencija. Nakon završenog takmičenja usledila je velika rođendanska žurka uz tortu i šampanjac povodom 225 godine postojanja kluba. Trećeg i poslednjeg dana takmičenja gađao se ležeći stav u muškoj i ženskoj konkurenciji i malokalibarski pištolj slobodnog izbora na daljinu od 50 metra u muškoj konkurenciji, kao i malokalibarski pištolj na daljinu od 25 metara u ženskoj konkurenciji. Takmičarke su se takmičile u preciznoj i brzoj paljbi. Streljačka Družina Novi Sad 1790 se zahvaljuje svim takmičarima koji su se odazvali i učestvovali, kao i onima koji su bili sprečeni da dođu na Grand Prix Novi Sad 2015, osvajačima medalja, novinarima i organizacijama koje su pomogle da se ovo takmičenje održi, a to su; Grad Novi Sad - Uprava za sport i omladinu, Vlada AP Vojvodine - Sekretarijat za sport i omladinu - Novi Sad, Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje kriv. sankcija - Novi Sad, MUP R. Srbije - Policijska uprava Novi Sad, Novosadski sajam Hotel Sajam "Headmade" marketinška agencija - Novi Sad Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad Streljački savez Srbije Na ovom Grand Prixu učestvovalo je oko 150 takmičara iz 9 zemalja; Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mongolija, Mađarska, Češka, Rusija

Grand Prix of Novi Sad
1V8A6800.jpg
7G7A1428.jpg
Sanja Vukašinović
Streljački savez grada Novog Sada
ISSF
ESC
1V8A7529.jpg
404656913_7550126095000697_4659548753307247176_n.jpg
GSSNS
Streljački savez Srbije
Streljacki savez Vojvodine
bottom of page